Jens Orbacks (S) tal för Måndagsrörelsen den 16e juni.

by mandagsrorelsen

I svåra stunder prövas solidariteten. Det gäller just nu många platser. Och det är i många fall komplicerade intriger. Tänker på Egypten, Syrien, Irak och Ukraina. Låt oss dock inte gömma oss bakom avstånd och komplexitet. Låt oss istället stå upp för gränslösa värden.

Människor tycker om att umgås och det gör vi oftast med glädje och omtanke om varandra.

Ibland uppstår dock konflikter. En del av intressekonflikterna löser vi politiskt, andra förs in i domstolarna. Men vi utgår alltid från gemensamt stiftade och godkända REGLER.

Också folk/länder/stater har stor behållning av att umgås med varandra. Det finns regler för detta umgänge, så kallad FOLKRÄTT.

Därför är det viktigt att slå fast när en stat bryter mot dessa regler.

• När en stat griper i en anna stat är det en INTERVENTION
• När en stat brukar vapenmakt mot en annan stats suveränitet, territoriella integritet och politiska oberoende är det en AGGRESSION
• När en stat militärt besätter en annan stats territorium är det en OCKUPATION
• När en stat tar ett landområde i besittning från en annan stat är det en ANNEKTERING.
Vi är här idag från flera av riksdagspartierna för att fördöma den ryska interventionen, aggressionen, ockupationen och annekteringen som alla på ett flagrant sätt strider mot folkrätten!

Precis som vi medborgare i detta land gått med på att lämna ifrån oss vår rätt att bruka våld för att lösa konflikter skulle jag önska att också stater lämnade ifrån sig sin möjlighet att lösa konflikter genom våld. Där är vi ännu inte. Men också i politiken måste vi ha drömmar och visioner och i min vision ska FN inneha det monopolet.

Låt mig när vi talar om Ryssland göra en skillnad på staten Ryssland och det ryska folket. Jag beklagar att den borgerliga regeringen, när den kom till makten, skar ner på stödet till det ryska civilsamhället. Vi ska inte straffa det ryska folket – med dem ska vi öka vårt umgänge.

Men den som bryter mot regler ska känna att det kostar och den som utsätts för regelbrottet ska ges stöd.

– Därför står vi bakom EUs utvidgade restriktioner.
– Därför står vi bakom EUs stöd till Ukraina och även IMFs och svenska regeringens bilaterala stöd till landet
– Därför ger vi vårt stöd till det östliga Europeiska partnerskapet. Vad det leder till är som i alla avtal upp till parterna.
– Vi stödde också OSSEs beslut att skicka observatörer till Ukraina.
– Även om vi socialdemokrater anser att Ryssland på ett flagrant sätt brutit mot folkrätten är det genom dialog och diplomati som vi ska lösa konflikterna.
– Det är Ukraina och dess befolkning, och ingen annan, som själva väljer sin väg. OCH därför var vi positiva till det fria val som hölls i Ukraina den 25 maj.
– Sverige kommer att fortsätta stödja en folkvald, inkluderande Ukrainsk regering.

Tack för ordet

Jens Orback
Generalsekreterare Olof Palmes internationella Center

Advertisements