Måndagsrörelsen

Month: August, 2014

Johan Forssells (M) tal för Måndagsrörelsen den 25e augusti.

Vänner!

Stort tack för möjligheten att få komma hit idag och säga några korta ord till stöd för Ukrainas frihet. Jag heter Johan Forssell och är riksdagsledamot för Moderaterna.

Känns faktiskt som lite av en ära att få vara här, eftersom Måndagsrörelsen har varit så väldigt betydelsefull genom åren till stöd för Baltikums frihet.

Och fortsätter att vara betydelsefull också i vår tid. Baltikum har bytts mot Ukraina. Men ändamålet är detsamma: att stödja demokrati och samtidigt säga ifrån när mänskliga rättigheter kränks.

För nästan exakt tio år sedan stod på jag på en ungefär likadan scen som den här, utanför Ukrainas ambassad i Stockholm. Det var mitt under den orangea revolutionen som ett efterspel till de hållna valen.

Jag var precis nyvald ordförande i Moderata Ungdomsförbundet och fick under en smällkall decemberkväll möjligheten att, precis som idag, tala till en publik av vänner för Ukrainas frihet.

Igår läste jag igenom vad jag sade den gången. Då hade vi en situation där ledarna inte respekterade utgången av de hållna valen. Där det uppenbara syftet var att minska det oberoende från Ryssland som många av människorna såg framför sig. Framtiden var Ukraina var då, precis som idag, att försöka öppna sig än mer mot omvärlden, fördjupa sitt samarbeten med EU och hitta en fungerande relation till Ryssland av ömsesidig respekt.

***

Det var för tio år sedan. Ändå om det vid det tillfället fanns väldiga utmaningar för landet, så fanns också en förhoppning om att saker långsiktigt skulle utvecklas till det bättre. På vissa områden kanske så också har skett.

Men tyvärr får man nog säga att påfallandet mycket av det jag talade om den gången, är aktuellt också idag. Hotet mot landets frihet är definitivt större än någonsin. Men det kommer inte längre från korrupta ledare inom landet utan i form av ett Ryssland som vägrar respektera Ukrainas suveränitet.

Vi har blivit påminda om det så sent som den här helgen. I strid mot internationella avtal har en rysk konvoj passerat gränsen till Ukraina på färd till de östra delarna av landet. Vad som egentligen har skett och vilket syftet har varit, finns det olika versioner om. Oavsett om det varit en hjälpkonvoj eller ett fördolt sätt att transportera vapen på, så är det klart brott mot internationell rätt att olovligen ta sig in i landet.

Annekteringen av Krim innebär att Ryssland använt vapenmakt för att rita om Europas kartor. Det uppenbara stödet till prorysk milis i de östra delarna av landet och den senaste tidens artilleribeskjutning inifrån Ryssland, är grava överträdelser av internationell rätt. Det blir dessutom allt mer uppenbart att ryska förband nu opererar inne på Ukrainsk mark.

***

Under många år har vi med fog kunnat säga att Europa varit förskonat från krig. Att strider med dödlig utgång inte är någonting som händer i vår del av världen, att det bara sker långt ifrån vår trygga miljö. Det kan vi inte säga längre.

När vi nu samlas på Norrmalmstorg så har vi en väpnad konflikt mitt i Europa. Det är tragiskt. Det händer precis just nu. Och det sker i vår närhet. För många svenskar upplevs nog Ukraina som ganska avlägset av den enkla anledningen att inte särskilt många har varit där. Men rent geografiskt är det faktiskt väldigt nära.

Från där vi står just nu är det 126 mil till Kiev. Det är betydligt kortare än till t ex Paris. Eller till London. Så nära är det faktiskt.

***

Det finns gott om inhemska problem i Ukraina. Men det står också klart att för tillfället kommer de allvarligaste problemen utifrån.

Ryssland är ett stort och på många sätt mäktigt land. Kulturellt, ekonomiskt och militärt. Sedan Sovjetunionens fall för knappt 25 år sedan, har omvärlden haft stora förhoppningar på att Ryssland ska gå i demokratisk riktning.

Börja utveckla samarbeten med sin omvärld. Öppna upp sin ekonomi. Göra Ryssland respekterat, inte för vad man kan göra mot andra länder. Utan för vad kan uträtta tillsammans med andra länder.

Jag tror att många ryssar innerst inne också känner så här. En växande medelklass som inser att landet måste utvecklas och förnyas. Att det på sikt är ohållbart att Ryssland lever i konflikt med sin omvärld.

Men trots detta ser vi tyvärr någonting annat växa fram. Och det är en utveckling som accelererat under Putins tid vid makten. Som ju vid det här laget i praktiken är inne på sitt femtonde år i följd.

Det är ett ryskt ledarskap som ser östra Europa som ett område man kan göra lite som man själv vill med. Där internationella lagar och regler inte gäller lika för alla. Där rättigheter inte definieras av människors lika värde utan av storleken på ditt gevär. Och med en retorik som stundtals för tankarna tillbaka till Sovjettiden.

Den här politiken drabbar människor. I Ukraina. Precis som den redan gjort i Georgien. Men frågan är om den inte mest av allt drabbar vanliga ryssar. Den tar fokus från de utmaningar som Ryssland har och borde lägga sin kraft på att möta. Sociala problem och den korta livslängden, en eftersatt infrastruktur som hämmar moderniseringen utanför storstäderna och en ekonomi som fortfarande inte lyckas exportera någonting annat än olja och gas.

Men allt detta blir lidande när Putin istället väljer att ägna sig åt schackspel med sin omvärld.
***

Nyligen samtalade jag med en rysk medborgare om situationen i Sverige. Han sade sig vara bekymrad över den svenska uppfattningen om Ryssland. Att den var onyanserat kritisk och han kunde inte förstå varför.

Jag ska gärna erkänna att jag hade lite svårt att hålla med. Men om det är en uppfattning som delas också av det ryska ledarskapet, så har jag i all välmening, ett par kortfattade råd.

Om ni uppfattar att Sverige kritiserar er för att inte respektera mänskliga fri- och rättigheter, börja då följa internationella lagar och regler!

Om ni tycker att omvärlden ser på Ryssland med för kritiska ögon, sluta då invadera era grannländer!

Om ni är oroade över att bilden av Ryssland är för negativ, sök samarbete med omvärlden istället för konflikt.

Sluta sända soldater över gränser, upphör med att annektera andra staters territorium, lägg av med provokationerna och ge Ukraina sin frihet åter.

Låt det ukrainska folket få bestämma över sin egen framtid.

Tack.

Johan Forssell (M), riksdagsledamot i försvarsutskottet.

Advertisements

Ella Bohlins (KD) tal för Måndagsrörelsen den 18e augusti.

Vänner,

Så samlas vi här igen.

Måndagsrörelsen som tog sin början år 1990 som en opinionsyttring för de baltiska staternas självständighet från Sovjetunionen behövdes då och behövs mer än någonsin idag.

Vi kan historien – de baltiska staterna fick sin frihet från Sovjetunionen. Nu hotas självständigheten åter igen och vi måste visa vårt stöd för det ukrainska folket genom att samlas här idag, och nästa måndag och måndagen efter det.

Vår omvärld präglas just nu av många stora kriser. Det är lätt att misströsta och förlora hoppet. Kaosets halvmåne i Mellanöstern är bördig med blod och inga genombrott är att vänta.

Yadzdier, (jasidier) kurder, kristna, judar alla är de folk under beskjutning eller på flykt.

Ryssland slipar sina bajonetter, i Afrika bryter Sydsudan, Kongo och Centralafrikanska republiken ihop inför eviga milisers strider, stora delar av södra halvklotet står inför klimatkatastrofer av enorma proportioner.

Situationen i världen tvingar oss att inse att vi inte kan sitta i vilstolen och se på från vår horisont. En insikt om att det stundande valet måste handla om mer än maxtaxor och turordningsregler. Valet måste blicka utanför våra tillsynes trygga gränser här i Sverige.

Rysslands aggression mot Ukraina är en fråga om demokrati mot envåldsmakt. Där vi alltid måste sträva efter att stötta de demokratiska krafterna.

Och sällan har jag upplevt styrkan i de demokratiska krafterna så starkt som för 6 år sedan när jag var i Kiev. Då var jag förbundsordförande i Kristdemokratiska ungdomsförbundet och vi träffade våra ukrainska vänner för att stärka dem i organisering och demokratibygge. Det var efter den orangea revolutionen som omdanade landets politiska, ekonomiska och sociala system. Jag mötte ungdomsorganisationer och unga politiker som hade hopp om framtiden. Som stolt visade oss Självständighetstorget och som blickade framåt.

Det som hände nu är mycket oroväckande. Putin flexar sina muskler både bildligt och bokstavligt.
Rysslands olagliga ockupation av Krim är ett brott som inte får accepteras eller glömmas bort.

Vi kan agera. Genom EU-samarbetet kan vi ge Ukraina den ekonomiska styrkan att göra sig kvitt beroendet av Ryssland. Det finns de som säger att EU inte bör närma sig Ukraina för att inte reta upp Putin. Det är feghetens väg. Ukraina behöver fred, frihet och demokrati – och från EU:s sida ska vi underlätta den utvecklingen. Därför hade det varit så bra att få ett associationsavtal tillstånd.

Det bästa sättet att hjälpa är med ekonomist stöd. Mer än en fjärdedel av befolkningen i Ukraina, alltså ca 11 miljoner människor lever under den officiella fattigdomsgränsen på 127 dollar i månaden. Situationen är dock långt värre än dessa officiella siffror visar. Med en genomsnittlig månadslön på endast 137 dollar lever knappt hälften av befolkningen på ett existensminimum. Den officiella arbetslösheten ligger på 7,5 procent men döljer ett stort antal oregistrerade och undersysselsatta arbetare. Statistiken hålls förövrigt ned av en hög utvandring, med tiotusentals jobbflyktingar varje månad. Ukraina står för en av den största diasporan i världen just nu.
Förutom migration, är befolkningsminskning ett faktum till följd av Ukrainas låga födelsetal. Tragiskt nog har landet har också den högsta mödradödligheten i Europa, samt en del av en hälsokris bestående av galopperande hiv/aids drabbade. Tyvärr är Ukraina en knutpunkt för människohandel, både för sexuellt utnyttjande och tvångsarbete.
Kan EU erbjuda sin ekomiska styrka och sitt bistånd för att bättra på dess siffror så vinner vi Ukraina.

Jag föreslår därför en Marshallplan för Ukraina. Ryssland kan inte locka den Ukrainska befolkningen med torrt bröd om EU bidrar med handelsavtal och bistånd för att bygga en stabil demokratisk stat.

Putin ockuperar Krim, vår generation får inte svika! Tack för ordet.

Ella Bohlin
Kristdemokraterna Landstinget

Säsongsstart den 18 augusti

Den 18 augusti står Måndagsrörelsen åter igen på Norrmalmstorg för att stödja demokrati, fred och frihet i Ukraina.

Den 18 augusti står vi åter igen på Norrmalmstorg för att  fördömma den ryska militära närvaron och upptrappningen av konflikten i Ukraina.

Vi hoppas att se många av er på plats för att stå med oss i denna kamp.
Talare är Ella Bohlin från Kristdemokraterna och Johan Norberg, författare, debattör och idéhistoriker.

 

/Måndagsrörelsen

Länk till facebook-event
https://www.facebook.com/events/1449899801962661/

Vad har hänt i Ukraina? Vecka 31.

Söndag 3e augusti

På grund av hårda stridigheter, artelleribeskjutningar och den Ukrainska arméns framryckningar står nu slaget nära inpå städerna. Detta resulterar också i ökade antal civila offer och att viktig infrastruktur så som el bland annat slagit ut i byar och städer.

http://www.bbc.com/news/world-europe-28630391

Lördag 2a augusti

Beskjutning av artelleri har åter igen hindrat fortsatt utredning av nedslagsplatsen för det malaysiska flygplanet. Samtidigt pågår också en uppsamling av de 298 kroppar som ligger utspridda i området.

http://www.nytimes.com/reuters/2014/08/02/world/europe/02reuters-ukraine-crisis-airliner.html?ref=world&_r=0

Fredag 1a augusti

Runt 70 stycken internationella experter och utredare ifrån bland annat Holland, det land som drabbades värst av tragedin av det nedskjutna planet, har nu påbörjat sin första heldagsutredning kring nedslagsplatsen.

http://www.bbc.com/news/world-europe-28599315

Fredag 31a juli

Idag fick utredare ifrån OSCE möjlighet att inspektera vraket med övervakning och eskort av de pro-ryska rebellerna. Detta tack vare ett tillfälligt vapenstillestånd i området till förmån för att utredarna ska kunna nå fram.

http://time.com/3063980/malaysia-airlines-flight-17-crash-site/

Onsdag 30e juli

Enligt det Ukrainska presidentministeriet så har de pro-ryska rebellerna minerat området som omger det nedskjutna malaysiska planet. Detta försvårar framkomlighet och innebär att det kommer dröja ännu längre för utredarna att kunna inspektera vrakdelarna.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2710512/Belarus-host-talks-Russia-Ukraine-bid-allow-MH17-investigators-crash-site-s-one-breakthrough-rebels-agree-stop-SWEARING.html

Tisdag 29e juli

USA anklagar Ryssland för att bryta mot ett avtal från år 1987 som avser nukleära kortdistansmissiler. Avtalet säger att inga sådana kärnvapenbestyckade missiler som har en avsedd räckvidd mellan 500 – 5,500 km får framställas, testas eller provskjutas.

http://www.nationalreview.com/article/383839/russia-appears-be-violating-inf-treaty-mark-b-schneider-keith-b-payne

Måndag 28e juli

De Nederländska utredarna är frustrerade över att inte kunna komma fram till vraket av det nedskjutna planet. Detta på grund av stora stridigheter som pågår i området mellan separatisterna och Ukrainsk militär.

http://edition.cnn.com/2014/07/28/world/europe/ukraine-crisis/