Margareta Cederfeldt, valobservatör för OSSE och riksdagsledamot (M).

by mandagsrorelsen

Ukrainas prekära situation inleddes med att dess medborgare uttryckte önskemål om ekonomiska förbättringar och därmed möjligheter till ett bättre liv. Den dåvarande presidenten Janukovitj hade under sin valkampanj lovat att Ukraina skulle närma sig EU. Av vallöftena blev det inget, istället närmade sig Janukovitj alltmer Ryssland. Det var också till Ryssland som Janukovitj flydde när det ukrainska folkets önskan om medlemskap i EU växte sig allt stärkare.

Det kan tyckas som en paradox att Ukraina gick till presidentval samma dag som EU-länderna gick till val för att välja ett nytt Europaparlament. Ukraina är en del av Europa och det är därför angeläget att vi i den fria delen av Europa inte glömmer vår granne. Vi kan alla på olika sätt bidra till att stödja Ukraina och våra europeiska systrar och bröder i den svåra situation som nu råder i landet.

Jag befann mig i Ukraina som valobservatör för OSSE den 25 maj med placering i Kharkiv, i landets nordöstra del. Det jag såg var ett folk som målmedvetet och fokuserat gjorde allt som stod i dess makt för att presidentvalet skulle genomföras i demokratisk anda, i enlighet med den nationella konstitutionen och med internationella konventioner. Enligt min uppfattning lyckades Ukraina och dess befolkning med sin föresats: valet genomfördes väl, trots såväl inre som yttre konflikter.

I Kharkiv blev valdagen lugn och röstdeltagandet relativt högt. Med facit i hand kan jag erkänna att jag var beredd på en orolig valdag men mina farhågor besannades inte. Några veckor före valet skottskadades borgmästaren i Kharkivs och han är sedan dess försvunnen, alla spår efter honom är borta. Det har också förekommit demonstrationer med 1000-tals deltagare på Frihetstorget. Inför valdagen cirkulerade rykten om att tusentals proryska demonstranter åter skulle samlas på torget. Av detta blev det inget, ukrainsk polis och militär spärrade av effektivt av torget och säkerställde att lugnet behölls. På torget fanns 10-15 demonstranter med proryska fanor.

Ukrainas insatser för att genomföra presidentvalet manifesterades på ett flertal platser i landet. Den ukrainska gränsen mot Ryssland utsattes för ett flertal intrångsförsök under valdagen, samtliga trycktes tillbaks utan påverkan av valet. Valmyndighetens datasystem utsattes för omfattande cyberattacker vid upprepade tillfällen under valdagen, också dessa undanröjdes utan att presidentvalets genomförande påverkades. Oroligheterna i Donetsk och Luhansk pågick i samma omfattning som tidigare under valdagen, inte heller dessa oroligheter stoppade Ukraina från att genomföra sitt presidentval.

Ukrainas folk har nu sagt sitt och Porosjenko är vald till president med 53 procents stöd av de avlagda rösterna. Vi i Europa måste nu fortsätta att uttrycka vårt stöd för Ukraina och dess medborgares rätt att fritt välja sin president och att valets resultat skall respekteras.

President Putin har än i dag inte uttalat sitt erkännande av president Porosjenko. President Obama har aviserat att han avser att möta President Porosjenko i Warszawa den fjärde juni. President Putin bör göra det samma.

Vi glömmer inte Ukraina, vi kommer att fortsätta ge vårt uttryck för vårt stöd till Ukraina och dess befolkning. Måndagsrörelsens möten här på Norrmalmstorg är ett föredömligt initiativ på hur det civila samhället kan uttrycka sitt stöd för Ukraina och dess invånare. Ukraina är en del av Europa och skall så förbli. Demokrati segrar för eller senare alltid över förtryck, även om det tar tid. Också i Ukraina kommer demokratin att segra.

Margareta Cederfeldt var valobservatör för OSSE i Kharkiv, Ukrainas nordöstra del.

Advertisements