Ulf Dinkelspiels tal för Måndagsrörelsen, måndagen den 26e maj 2014.

by mandagsrorelsen

 

EU-parlamentsvalet är över. Nu lägger sig sakta dammet och mycket i det europeiska samarbetet återgår till vardagen. Men i ett viktigt avseende är läget ett annat än tidigare. Krisen i Ukraina och Rysslands aggression har i grunden förändrat spelplanen. Och understryker EU:s betydelse för fred och frihet i vår del av världen.

Nu har också Ukraina genomfört ett presidentval. Petro Porosjenko är en tydlig vinnare och mycket tyder på att det inte blir någon andra valomgång. Låt oss hoppas att han skall visa sig vara rätt man att leda Ukraina ur krisen. För Ukrainas skull – och för Europas.

Sverige har nu varit medlem i EU i 20 år och kan blicka tillbaka på hur EU-samarbetet har utvecklats alltsedan starten för mer än ett halvsekel sedan. Det ger perspektiv också på den senaste händelseutvecklingen i öst.

Då – när EU bildades år 1956 – var minnena av det andra världskriget fortfarande starka. ”Aldrig mer!” var stridsropet. EU skulle förhindra att de forna fiendemakterna i Västeuropa än en gång ställdes mot varandra. Då hade också järnridån gått ned över Europa. Demokratier i väst ställdes mot totalitära stater i öst.

Idag kan vi konstatera
–          Att krigshotet i Västeuropa är undanröjt för överskådlig tid och att Europa inte längre är delat.
–          Att EU har gått från sex till 28 medlemmar och att ytterligare ett antal länder bankar på unionens dörr.
–          Att EU har utvecklat ett närmare samarbete med ytterligare ett antal europeiska länder som av ett eller annat skäl har valt att stanna utanför eller ännu inte kvalificerar sig för medlemskap.

Det är i sanning en fantastisk utveckling. Det är inte underligt att allt detta kan ha invaggat oss i en falsk säkerhet.

Nu tornar nya orosmoln upp. Krisen i Ukraina påminner oss om att vi aldrig kan ta freden och friheten för given ens i vår del av världen. Den visar också tydligt att vi ännu har en bra bit kvar innan vi nått vad jag ser som den grundläggande visionen för EU, nämligen ett samarbete som omfattar alla europeiska länder som vill delta och som uppfyller de nödvändiga kraven.

Det är här Ukraina kommer in i bilden. Ett medlemskap i EU är i dagsläget inte aktuellt. Men landets i demokratisk ordning valda regering ville få till stånd ett närmare samarbete och Ukraina var på väg att underteckna ett associationsavtal med EU. Ryssland ville annorlunda. Resultatet känner vi. Hot om strypta gasleveranser, provokationer i Östra Ukraina och den folkrättsstridiga annekteringen av Krim utgör flagranta brott mot Ukrainas självständighet. Det kan vi aldrig acceptera.

Därför är det extra viktigt att vi står upp för varje nations rätt att välja sin egen väg, att vi stöder den demokratiska processen och står upp för ett fritt Ukraina och att vi som en aktiv medlem i EU medverkar i organisationens ansträngningar att främja fred och frihet i vår del av världen.

Och låt oss aldrig förlora den grundläggande visionen ur sikte: ett samarbete som är öppet för alla Europas länder och där alltså inget land är uteslutet på förhand.

Ulf Dinkelspiel, tidigare Europa- och utrikeshandelsminister och ambassadör.

Advertisements