Lars Adaktussons (KD) tal för Måndagsrörelsen

by mandagsrorelsen

Image

När planeringen inför Europaparlamentsvalet drog igång fanns inte Ryssland och Krim på dagordningen. Som så ofta genom historien levde stora delar av Europa i föreställningen om att inga moln fanns på himlen. Men verkligheten hann ikapp oss – Vladimir Putin visade hur världen är beskaffad.

Genom allvarliga brott mot folkrätt och internationella avtal, med militära medel och kränkningar av nationell suveränitet – grusades förhoppningar om frihet och demokratisk utveckling. Med det ryska agerandet i Ukraina är frågan om Europas fred och säkerhet tillbaka.

Några punkter i den ryska synen på utrikespolitik är nu speciellt viktiga att ta till sig.

För det första: utrikespolitiken ses en tävlan om makt och inflytande, mellan länder, fria som ofria, rika som fattiga.

För det andra: Sovjetunionens sammanbrott anses tragiskt, framför allt på grund av den minskade makt det inneburit för Kreml – och för att Ryssland anses ha blivit förödmjukat av väst.

För det tredje: Den storryska retoriken grundar sig på en stark känsla hos de styrande men är också ett verkningsfullt verktyg för att ena det ryska folket mot en gemensam motståndare i väst.

Det är mot den bakgrunden som Europa ska se det ryska agerandet.

EU grundades på värderingar om försoning mellan nationer och medborgare – när de värderingarna nu utmanas, krävs tydlighet. Att folkrätten allvarligt kränks genom Rysslands aggression mot det självständiga Ukraina, råder det ingen tvekan om. Detta är oacceptabelt, det måste entydigt fördömas.

Grundläggande i den situation som råder är att det är det ukrainska folket som suveränt och självständigt ska avgöra vilken väg deras land ska välja. På den punkten går det inte att kompromissa. Det innebär inte att även den europeiska unionen har ett ansvar i den kris som vi nu ser. Ett ansvar att värna folkrätten, ett ansvar att stödja en demokratisk utveckling i Ukraina och ett ansvar för att skydda grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Det kan ske genom att EU med gemensam stämma använder sig av de diplomatiska och politiska medel som finns för att bidra till en lösning. Det kan ske genom riktat och utökat ekonomiskt stöd till demokratiska krafter i Ukraina. Och det kan ske genom att snarast ta tredje steget i det paket av åtgärder som aviserats av europeiska rådet. Vad som behövs är omfattande och verkningsfulla ekonomiska sanktioner som visar att agerandet från Moskvas sida tillhör en svunnen tid, och inte är acceptabelt.

För det ukrainska folkets skull, för trovärdigheten till det europeiska samarbetet, måste EU:s 28 medlemsländer tillsammans stå upp för folkrätten. Alltid.

Den annektering vi har sett av Krim är historisk; det är första gången sedan andra världskriget som Europas gränser ritas om på grund av utländsk aggression. I valet till Europaparlamentet den 25 maj har vi chansen att svara på det ryska agerandet. Genom att rösta för ett starkt och enat Europa. Detta är viktigt att understryka; inte minst därför att det finns krafter även i vårt land som verkar i motsatt riktning – som vill försvaga den europeiska unionen. I ett utsatt säkerhetspolitiskt läge innebär det att ta på sig ett stort ansvar – och frågan som nu kräver svar är på vilket sätt mindre samarbete mellan Europas länder stärker freden, stabiliteten och säkerheten.

Tillsammans med andra Europavänner arbetar kristdemokratin för att värna och utveckla det europeiska samarbetet. Tillsammans med andra Europavänner kommer vi alltid att stå upp för de värderingar och den människosyn som förenar, inte delar, Europa.

Tack för att ni har lyssnat.

Lars Adaktusson (KD), kandidat till Europaparlamentet.

Image

Advertisements