Socialdemokraternas Veronica Palms tal för Måndagsrörelsen

by mandagsrorelsen

Image

Vi är samlade här för att tydligt fördöma den ryska aggressionen mot Ukraina. Det ryska agerandet bryter flagrant mot folkrätten.

Vi ser med oro på att Ryssland återigen har sänkt tröskeln för att använda militär makt i Europa. Och att man inte respekterar internationella avtal och Europas gränser.

Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att EU i enighet står upp för folkrätten och genomför restriktiva åtgärder enligt de planer man angett. Krim är inte, och ska inte erkännas som, ryskt territorium.

Samtidigt ser vi också med oro på vad som sker i Kiev. Vi måste fortsätta ställa krav på Ukrainas regering att vara inkluderande. Exkluderande politik är inte vad Ukraina behöver.

Partiet Svoboda är att beteckna som högerextrema nationalister, med inslag av antisemitism och nazism. De har ett marginellt inflytande och vi kämpar mot dem i Ukraina precis som mot dessa strömningar i Sverige och övriga Europa.

Vi vill dock inte på grundval av en liten grupperings extrema åsikter och agerande hindra kontakter med Ukrainas regering. Att vara tydliga om att Svoboda är högerextrema nationalister kan konstateras utan att ”spela med i det ryska spelet mot Ukraina”.

Det är viktigt att Ukraina får stöd för att hantera den svåra ekonomiska situationen och därför var det viktigt att associeringsavtalets politiska delar skrevs under av EU. Ukraina och dess befolkning måste få välja sin egen väg.

Vi socialdemokrater har uttryckt starkt stöd för det östliga partnerskapet och har hela tiden understrukit att det är viktigt att det finns ett medlemskapsperspektiv för alla Europas länder.

Det är viktigt att slå fast att konflikten måste hanteras genom dialog och diplomati. Även om vi socialdemokrater anser att Ryssland på ett flagrant sätt brutit mot folkrätten måste ändå en politisk dialog upprätthållas också med Ryssland.

Ukraina och folket i hela Ukraina måste själv få välja väg för sig och sitt land. Därför är det oerhört viktigt att presidentvalet den 25 maj blir fritt och rättvist.

Fria och rättvisa val och Dialog och diplomati, det är de starkaste vapnen och vägen framåt för att ge varje folk i varje land rätten att välja sin väg.

Veronica Palm, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Advertisements