Europarlamentarikern och Måndagsrörelsens ursprungliga grundare Gunnar Hökmark (M) om Måndagsrörelsen.

by mandagsrorelsen

Image

Måndagsrörelsen till stöd för balternas frigörelse var ett uttryck för svenska medborgares stöd till förtryckta grannfolk. Årtionden av tystnad, liksom hyckleri och förnekelse, inför ockupationen och förtrycket utlöste en folklig beslutsamhet att stå upp för frihet och rätt.

De som i Estland, Lettland och Litauen trotsade det totalitära med sina demonstrationer, sånger och kulturella manifestationer fick veta att de var inte bortglömda eller osedda bakom järnridån. Måndag efter måndag avspeglades deras arbete på Norrmalmstorg i Stockholm och på trettio andra platser runt om i Sverige. Där på torget stod också de som företrädde demokratirörelsen i Ukraina.

Idag handlar det om Ukraina. Ukraina är inget hot mot Ryssland. Ett fritt och demokratiskt Ukraina hotar vare sig ryssar eller Ryssland. Ukrainas folk har samma rätt som alla folk, inklusive det ryska, att välja sin väg. Det är inte Ryssland som hotas av fria val och medborgares insyn och kontroll av makthavare. Det är Putin som hotas av demokrati, rättsstat och Ukrainas rätt att välja väg.

Ryssland håller nu på att etablera sig som ett land och en regim i kretsen av opålitliga och farliga länder. Det vi nu ser i Krim är ett övergrepp mot ett annat land och mot det internationella samfundets mest grundläggande regler.

Det måste medborgare stå upp emot. Oavsett politisk uppfattning måste man stå upp emot våldsverkare, lögnare och nationalister som ger sig själva mandat att bedriva krig mot ett annat land. Gör vi inte det undermineras rättsstatens mest grundläggande principer. Att stor eller liten har samma rätt. Att stark eller svag har samma skydd.

När Putin gör Ryssland till ett land där skurkmentalitet får styra måste medborgare stå upp för lag och rätt. Vi ses måndag på Norrmalmstorg klockan 12. För medborgares rätt att välja framtid.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark startade Måndagsrörelsen till stöd för balterna tillsammans med Peeter Luksep, Andres Küng och Håkan Holmberg.  Från mars 1990 tills de baltiska staterna i september 1991 fick sin självständighet och frihet genomfördes 79 måndagsmöten på Norrmalmstorg.

Advertisements