Riksdagskandidat Johan Hedin (C) om Måndagsrörelsen

by mandagsrorelsen

Johan Hedin 2a måndagen

Det är så lätt att ta friheten för given och vi har en medfödd förmåga att anpassa oss snabbt till en ny verklighet. Många av oss har nog nästan glömt hur det var i Europa och världen för inte särskilt länge sedan. Människor riskerade livet för ta den korta sträckan – och samtidigt det oändliga avståndet – mellan stadsdelar i Berlin. Det var heller inte länge sedan våra bröder och systrar på andra sidan östersjön flydde för sina liv och för att kunna leva i rimlig frihet. Det var heller inte så särskilt länge sedan öst stod mot väst, förtryck stod mot frihet och diktatur stod mot demokrati i en högst levande konflikt där förvånansvärt många svenskar hade svårt att ta ställning. Men när en aggressiv granne hotar en annan, utan respekt för moral eller rätt måste vi ta ställning.

Det krävs ett speciellt sorts underlag för att ofrihetens idéer ska kunna få fotfäste. Frihetens fiender gör klokt i att försöka övertyga folk om det inte finns något större hopp för framtiden. Den som upplever att man saknar möjligheten att i frihet skapa det liv man vill leva, har ju heller ingen större användning för friheten.

Vi lever just nu i en tid där alltför många européer känner en sådan hopplöshet. Även om vi klarat oss relativt väl i Sverige så är det ju ingen nyhet att många delar av Europa plågas av ekonomisk och politisk instabilitet. Det ena göder det andra och bereder mark för extremistiska strömningar med fallenhet för att utse syndabockar. Det har hänt förut, med ödesdigra konsekvenser som följ. Det får absolut inte hända igen.

Ekonomisk och politisk stabilitet våra viktigaste vapen mot alla typer av totalitära hot, såväl inre som yttre. En sund och långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling kommer ur ett fritt näringsliv i en fri ekonomi, om det kan ingen tvekan råda. Med ett starkt näringsliv byggs ett samhälle där alla människor kan jobba och där fler kan jobba med precis det som man brinner för, där vi får utrymme att utvecklas som människor och möjligheter att förverkliga drömmar. Det är också ett samhälle där vi har resurser till det vi kallar välfärd. Och det är också ett samhälle där vi har resurser att – den dag det behövs – försvara våra gränser.

I denna oroliga tid väcks på många håll behovet av att bygga upp muskler för att kunna försvara oss. Det är möjligt, och kanske till och med troligt, att vi kommer att behöva öka vår försvarsförmåga, givet utvecklingen i vårt närområde, men om vi nu lägger alla resurser på att skaffa oss en massa hammare, finns det en risk att vi kommer att se alla hot som spikar. Den mest grundläggande konfliktteori ger vid handen att vi måste söka kontrollera konfliktens definitioner. Att skaffa sig hundra hammare för att kunna försvara sig mot angrepp från någon som mäter sina hammare i tusental är inte nödvändigtvis den bästa strategin. Men som tur är står vi inte ensamma. Vi har många vänner runt om i världen som delar vår syn på demokrati och mänskliga rättigheter. Tillsammans bygger vi den ekonomiska styrka vi behöver genom handel och utbyte. Och som goda vänner ska vi också hjälpa varandra när det verkligen behövs.

Image

Johan Hedin
Riksdagskandidat (C)

Advertisements