Migrationsminister Tobias Billström (M), tal för Måndagsrörelsen

by mandagsrorelsen

Image

Ukrainas befolkning har som alla andra rätt att själva få bestämma över vem som ska styra i deras land – genom allmänna och fria val. De har rätt att bestämma själva – utan bajonetter i ryggen. Rätten till självbestämmande måste stå för sig själv, utan att kringgås genom hot om våld, hot om ekonomiska repressalier, eller hot om utanförskap eller utestängning.

Det vore något helt annat än det vi ser hända just nu – en skuggbild av demokrati som formas med vapen och hot. Om nu president Putin är så förtjust i att låta regioner och länder själva få bestämma över sin framtid – varför respekterades inte tjetjenernas vilja till självständighet?

Varför hölls en omröstning på Krim EFTER en kraftfull militär mobilisering som strider mot alla överenskommelser och internationell rätt? Med 96,77 procent för anslutning till Ryssland antar jag att Putin är missnöjd med processerna, det är ju flera procentenheter kvar till nordkoreanska 100 procent…

Ukraina är ett fantastiskt land med många facetter och en rik historia. Det gör också att Ukrainas statsbildning inte är homogen. Ukraina rymmer många olika grupper, med många olika kopplingar. Det är nödvändigt att den demokratiska processen framåt ger utrymme för minoriteterna likväl som för majoriteten. Genom att stå upp mot Ryssland. Genom att inte sälja vapen till dem som hotar Ukrainas frihet och genom att stå upp för frihandelsavtal och närmare ekonomiskt samarbete.

Risken är istället att när Putin börjar med sitt vapenskrammel, så hotas den fredliga samexistensen och grupper ställs mot varandra på ett obehagligt och omodernt sätt.

Vladimir Putin vill skapa ett machoryssland. Han vill resa murar mot alla som inte är som han – vi vill se ett Ukraina där alla människor respekteras, där Krimtartarer, homosexuella och ryssättlingar alla får plats. Där målet är att leva sida vid sida, i Ukraina och i världen.

Ukraina behöver fred, frihet och demokrati – och från EU:s sida ska vi underlätta den utvecklingen. Därför hade det varit så bra att få ett associationsavtal tillstånd. Sällan känns nämligen Bastiatcitatet mer passande är nu – ”Om inte varor korsar gränser kommer vapen att göra det”.

I detta nu företräder utrikesminister Carl Bildt Sverige på det utrikesministerråd i Bryssel som kommer att fatta beslut om sanktioner mot personer i president Putins närhet. Åtgärder som kommer visa att EU menar allvar med att vi från och med nu har ett förändrat förhållningssätt till den Ryska Federationen och dess ledande företrädare.

Omvänt vill jag som migrationsminister vara tydlig med att jag mer än gärna ser ukrainare komma till Sverige – som handelsmän, som arbetskraftsinvandrare och som turister. För frivillig och ordnad migration skapar välstånd och samförstånd världen över och är av godo.

Men det absolut sämsta scenariot vore istället om Ukrainas medborgare drevs på flykt. Om de tvingades till den ofrivilliga migration som vi tyvärr så ofta ser prov på i vår värld. I länder som Syrien, i Somalia och i Afghanistan. Vi ser idag en konflikt som balanserar på en knivsudd. Utvecklingen i Ukraina kan gå åt rätt håll – fred, frihet och demokrati kan dra landet ur dess svåra situation. Men den kan gå åt fel håll, och leda Ukraina rakt i fördärvet.

Det är vi som står på detta torg, tillsammans med ukrainavänner runt om i världen som måste stå upp för rätt utveckling. För ett självständigt Ukraina, fritt att handla och samverka med vem de vill, och emot president Putin och hans grandiosa självbild och antidemokratiska fasoner.

Tobias Billström (M)

Migrationsminister

 

Image

Advertisements