Måndagsrörelsen

Month: March, 2014

Socialdemokraternas Veronica Palms tal för Måndagsrörelsen

Image

Vi är samlade här för att tydligt fördöma den ryska aggressionen mot Ukraina. Det ryska agerandet bryter flagrant mot folkrätten.

Vi ser med oro på att Ryssland återigen har sänkt tröskeln för att använda militär makt i Europa. Och att man inte respekterar internationella avtal och Europas gränser.

Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att EU i enighet står upp för folkrätten och genomför restriktiva åtgärder enligt de planer man angett. Krim är inte, och ska inte erkännas som, ryskt territorium.

Samtidigt ser vi också med oro på vad som sker i Kiev. Vi måste fortsätta ställa krav på Ukrainas regering att vara inkluderande. Exkluderande politik är inte vad Ukraina behöver.

Partiet Svoboda är att beteckna som högerextrema nationalister, med inslag av antisemitism och nazism. De har ett marginellt inflytande och vi kämpar mot dem i Ukraina precis som mot dessa strömningar i Sverige och övriga Europa.

Vi vill dock inte på grundval av en liten grupperings extrema åsikter och agerande hindra kontakter med Ukrainas regering. Att vara tydliga om att Svoboda är högerextrema nationalister kan konstateras utan att ”spela med i det ryska spelet mot Ukraina”.

Det är viktigt att Ukraina får stöd för att hantera den svåra ekonomiska situationen och därför var det viktigt att associeringsavtalets politiska delar skrevs under av EU. Ukraina och dess befolkning måste få välja sin egen väg.

Vi socialdemokrater har uttryckt starkt stöd för det östliga partnerskapet och har hela tiden understrukit att det är viktigt att det finns ett medlemskapsperspektiv för alla Europas länder.

Det är viktigt att slå fast att konflikten måste hanteras genom dialog och diplomati. Även om vi socialdemokrater anser att Ryssland på ett flagrant sätt brutit mot folkrätten måste ändå en politisk dialog upprätthållas också med Ryssland.

Ukraina och folket i hela Ukraina måste själv få välja väg för sig och sitt land. Därför är det oerhört viktigt att presidentvalet den 25 maj blir fritt och rättvist.

Fria och rättvisa val och Dialog och diplomati, det är de starkaste vapnen och vägen framåt för att ge varje folk i varje land rätten att välja sin väg.

Veronica Palm, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Advertisements

Vad har hänt i Ukraina? Vecka 13.

Tisdag 25e mars.

G7 länderna förbereder för att utesluta Ryssland ifrån G8 samarbetet: http://www.svt.se/nyheter/varlden/ryssland-pa-vag-ut-ur-g8

Ukrainska kvinnor startar en kampanj som går ut på att inte ha sex med ryska män: http://time.com/36666/ukrainian-women-russian-sex-ban/

Fredag 28e mars.

FNs generalförsamling deklarerar att den ser Krims folkomröstning som illegal. Samtidigt har ett uppmärksammat dödsfall på en medlem ur ”högra sektorn” lett till krav på inrikesministerns avgång och en stormning av inrikesministeriet. http://www.bbc.com/news/world-europe-26776416

Lördag 29e mars.

Tatarerna på Krim har erbjudit ortodoxa kristna att genomföra religiösa ceremonier i deras moskéer. Detta på grund av risken för att bli utsparkad, utfryst eller känner sig hotade i sina egna kyrkor. http://euromaidanpr.wordpress.com/2014/03/29/%D1%81rimean-tatars-offer-kyiv-orthodox-services-at-mosques/#more-6010

Söndag 30e mars.

Säkerhetspolitiska bedömare och amerikanska underrättelser säger att sannolikheten är hög för att Ryssland kommer att gå in i östra Ukraina. Det talas även om att ett eventuellt ryskt angrepp komma att ske mot Baltikum, vilket har gjort att Nato avser att öka sin närvaro ännu mer. http://security.blogs.cnn.com/2014/03/26/u-s-intel-assessement-greater-likelihood-russia-will-
enter-eastern-ukraine/

Kungliga krigsvetenskapsakademins ledamot och generalmajor Karlis Neretnieks har även sammanställt en rapport om Sveriges förmåga gällande att bidra till försvaret av Baltikum i enlighet med vår solidaritetsdeklaration. http://kkrva.se/wp-content/uploads/2014/03/Kapitel-9-Till-broders-hjalp.pdf

Vad har hänt i Ukraina? Vecka 12.

Måndag 17e mars.

Den finska premiärministern uttalar att Finland inte är neutralt och att en Nato-anslutning kan vara en framtida möjlighet. http://yle.fi/uutiset/katainen_finland_is_not_neutral_nato_is_an_option/7139523

Tisdag 18e mars.

Den tillförordnade ukrainska premiärministern deklarerar att Ukrainsk-Ryska krisen nu nått militär nivå sedan ukrainska soldater ska ha blivit beskjutna av rysk militär. http://euromaidanpr.wordpress.com/2014/03/18/march-18-2014-ukrainian-pm-yatsenyuk-announces-that-russia-ukraine-conflict-has-reached-military-stage/

Ukrainas militär är i kraftigt försämrat skick efter år av vanskötsel och korruption samt underfinansiering. På grund av detta har en av oligarkerna, Kolomoysky, donerat ”extrema summor” för inköp av bränsle till Södra militärkommandot. http://euromaidanpr.wordpress.com/2014/03/18/kolomoyskys-example-to-oligarchs-fuelling-the-army/

Onsdag 19e mars.

Regeringen på Krim annonserar att allmän värnplikt kommer att införas, detta då Krim numera lyder under rysk lag. Notera att rysk trupp är aktiv i stridsföring bland annat i Tjetjenien och kanske även mot Ukraina. http://ukrainianpolicy.com/aksyonov-says-crimeans-will-face-mandatory-conscription-into-russian-military/

Lördag 22a mars.

Ryssland har deklarerat att OSCE-observatörer ska få tillgång till och möjlighet att inspektera hela landet. Detta ses som en möjlighet till en de-eskalering av konflikten: http://www.theguardian.com/world/2014/mar/21/ukraine-crisis-russia-agrees-ocse-monitoring-mission

Måndag 24e mars.

Den tillförordnade ukrainske presidenten Oleksandr Turchynov beordrar de Ukrainska militära styrkorna på Krim att dra sig tillbaka till det Ukrainska fastlandet:
http://www.bbc.com/news/world-europe-26713727#TWEET1080625

LUF:s ordförande Linda Nordlunds tal för Måndagsrörelsen

Image

Budapest 1956. Prag 1968. Nu läggs ytterligare ett namn till raden: Krim år 2014. Historien kommer att minnas hur vi stod handfallna då Ryssland återigen kränkte ett grannland för att med våld, skräck och propaganda tvinga dem att stanna i den ryska intressesfären.

Den ryska invasionen av Krim har chockat omvärlden, men tillsammans med aggressionen i Tjetjenien, påtryckningarna med stoppad gas i den östeuropeiska vintern och trycket mot Baltikum under Litauens ordförandeskap i EU:s ministerråd bildas ett tydligt mönster. Ockupationen av Krim är bara det senaste exemplet i raden av en allt mer aggressiv rysk utrikespolitik.

Det är sant att den nya övergångsregeringen i Kiev har problem. Den demokratiska Majdanrörelsen måste hålla rent gentemot Svoboda och andra högerextremister. Med fascister i regeringen kommer inte Ukraina att kunna utvecklas till det fria, öppna och demokratiska land som de allra flesta demonstranterna drömde om när de med risk för sina liv tog sig ut till Majdantorget, höll ut och kastade ut den kleptokratiske presidenten Janukovitch.

Men när Putin som mer än någon annan använt sin plats i säkerhetsrådet för att försäkra sig om att skyldigheten att skydda inte kommer till användning, som konsekvent värderat staters suveränitet högre än mänskliga rättigheter, nu säger sig gå in på Krim för att skydda minoriteters rättigheter, åtminstone den ryska minoriteten, är det inte mer än en tunn fernissa runt imperiebyggande. Ett imperiebyggande som kommer att få långsiktiga konsekvenser för hela Europa.

Den ryska invasionen av Krim strider mot folkrätten, och ett riggat val ändrar inte på det. Det måste få kännbara konsekvenser. Sanktionerna mot det ryska ledargarnityret måste fortsätta. Det bilaterala försvarssamarbetet med Ryssland måste omedelbart avslutas – svenska soldater och sjömän ska inte lära upp en rysk försvarsmakt som används för folkrättsbrott. Den planerade marina samövningen måste avblåsas. Och Ryssland måste uteslutas ur Natos partnerskap för fred-program. Det är uppenbart att Putins Ryssland varken är intresserade av partnerskap eller fred.

Avslutningsvis vill jag påminna Putin om vad han själv skrev i en artikel i New York Times för ett halvår sedan, då handlade det om Syrien: 

”Lagen är fortfarande lagen, och vi måste följa det vare sig vi vill det eller inte. Enligt gällande internationell rätt, är det endast tillåtet att använda våld i självförsvar eller efter beslut av säkerhetsrådet. Allt annat är oacceptabelt och skulle utgöra ett angrepp.”

Med Putins egna ord är ockupationen av Krim oacceptabel. Ryssland måste dra tillbaka alla trupper, återlämna Krim till Ukraina och lämna alla ambitioner att bygga ett nytt imperium. För Ukrainas folk förtjänar demokrati. Ukrainas folk har rätt till att själva få avgöra sin framtid. Och om de väljer den europeiska vägen, ska vi i det fria Europa måste göra allt vi kan för att stötta dem. Ett fritt, fredligt och demokratiskt Ukraina ska välkomnas att bli medlem i eu.

Frihet åt Ukraina! Svobodu Ukrajini!

Europarlamentarikern och Måndagsrörelsens ursprungliga grundare Gunnar Hökmark (M) om Måndagsrörelsen.

Image

Måndagsrörelsen till stöd för balternas frigörelse var ett uttryck för svenska medborgares stöd till förtryckta grannfolk. Årtionden av tystnad, liksom hyckleri och förnekelse, inför ockupationen och förtrycket utlöste en folklig beslutsamhet att stå upp för frihet och rätt.

De som i Estland, Lettland och Litauen trotsade det totalitära med sina demonstrationer, sånger och kulturella manifestationer fick veta att de var inte bortglömda eller osedda bakom järnridån. Måndag efter måndag avspeglades deras arbete på Norrmalmstorg i Stockholm och på trettio andra platser runt om i Sverige. Där på torget stod också de som företrädde demokratirörelsen i Ukraina.

Idag handlar det om Ukraina. Ukraina är inget hot mot Ryssland. Ett fritt och demokratiskt Ukraina hotar vare sig ryssar eller Ryssland. Ukrainas folk har samma rätt som alla folk, inklusive det ryska, att välja sin väg. Det är inte Ryssland som hotas av fria val och medborgares insyn och kontroll av makthavare. Det är Putin som hotas av demokrati, rättsstat och Ukrainas rätt att välja väg.

Ryssland håller nu på att etablera sig som ett land och en regim i kretsen av opålitliga och farliga länder. Det vi nu ser i Krim är ett övergrepp mot ett annat land och mot det internationella samfundets mest grundläggande regler.

Det måste medborgare stå upp emot. Oavsett politisk uppfattning måste man stå upp emot våldsverkare, lögnare och nationalister som ger sig själva mandat att bedriva krig mot ett annat land. Gör vi inte det undermineras rättsstatens mest grundläggande principer. Att stor eller liten har samma rätt. Att stark eller svag har samma skydd.

När Putin gör Ryssland till ett land där skurkmentalitet får styra måste medborgare stå upp för lag och rätt. Vi ses måndag på Norrmalmstorg klockan 12. För medborgares rätt att välja framtid.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark startade Måndagsrörelsen till stöd för balterna tillsammans med Peeter Luksep, Andres Küng och Håkan Holmberg.  Från mars 1990 tills de baltiska staterna i september 1991 fick sin självständighet och frihet genomfördes 79 måndagsmöten på Norrmalmstorg.

Miljöpartiets Peter Eriksson om Måndagsrörelsen

Image

Vad vi ser är brott mot folkrätten från Rysslands sida. En ockupation och hot om våld med åtföljande folkomröstning. Det är ett hån mot allt vad demokrati heter.

Vad handlar det ryska agerandet om egentligen? Är det en fråga om revanschism efter Sovjetunionens sönderfall?

Jag tror att man ska vända blickarna in mot Ryssland för att förstå. De senaste åren har repressionen ökat mot civilsamhället. Fria fredliga föreningar och organisationer omdefinieras till utländska agenter. Grupper som arbetar med mänskliga rättigheter, fred och demokrati blir plötsligt hot mot den ryska staten. Förtrycket hårdnar.

Det är antagligen det ryska civilsamhället som är det egentliga hotet i Putins ögon. Risken för att människor i Moskva gör uppror mot korruption och förtryck på liknande sätt som man gjort i Kiev är det makthavarna i Kreml är rädda för.

Vi måste vara tydliga. Det ryska agerandet är oacceptabelt. Det finns inga ursäkter för Putins agerande. Det har inte funnits några hot mot ryssar på Krim, inte heller mot de legitima ryska militära intressen som funnits länge på halvön. Det är inte heller någon ursäkt att peka på högerextrema krafter i Ukraina. Det är en annan fråga och sådana nationalistiska högerkrafter finns också i maktpositioner i Moskva.

Omvärlden måste ta nästa steg genom att införa sanktioner. Men inte mot det ryska folket. Vi bör tvärtom öka intresset, engagemanget och vänskapen med människor i vårt grannland. Göra allt vi kan för att få fler kontakter, ökat umgänge och mer handel. Men sanktioner måste tas till mot ledarskiktet, mot de som gjort sig rika på korruption och maktpositioner.

Det går inte att få en integrering av Ukraina och Ryssland genom hot eller isolering. Men vi måste visa att Putins agerande är orimligt och oacceptabelt.

Image

Peter Eriksson (MP)
Ordförande riksdagens konstitutionsutskott, tidigare språkrör för Miljöpartiet och toppkandidat till Europaparlamentet.

Migrationsminister Tobias Billström (M), tal för Måndagsrörelsen

Image

Ukrainas befolkning har som alla andra rätt att själva få bestämma över vem som ska styra i deras land – genom allmänna och fria val. De har rätt att bestämma själva – utan bajonetter i ryggen. Rätten till självbestämmande måste stå för sig själv, utan att kringgås genom hot om våld, hot om ekonomiska repressalier, eller hot om utanförskap eller utestängning.

Det vore något helt annat än det vi ser hända just nu – en skuggbild av demokrati som formas med vapen och hot. Om nu president Putin är så förtjust i att låta regioner och länder själva få bestämma över sin framtid – varför respekterades inte tjetjenernas vilja till självständighet?

Varför hölls en omröstning på Krim EFTER en kraftfull militär mobilisering som strider mot alla överenskommelser och internationell rätt? Med 96,77 procent för anslutning till Ryssland antar jag att Putin är missnöjd med processerna, det är ju flera procentenheter kvar till nordkoreanska 100 procent…

Ukraina är ett fantastiskt land med många facetter och en rik historia. Det gör också att Ukrainas statsbildning inte är homogen. Ukraina rymmer många olika grupper, med många olika kopplingar. Det är nödvändigt att den demokratiska processen framåt ger utrymme för minoriteterna likväl som för majoriteten. Genom att stå upp mot Ryssland. Genom att inte sälja vapen till dem som hotar Ukrainas frihet och genom att stå upp för frihandelsavtal och närmare ekonomiskt samarbete.

Risken är istället att när Putin börjar med sitt vapenskrammel, så hotas den fredliga samexistensen och grupper ställs mot varandra på ett obehagligt och omodernt sätt.

Vladimir Putin vill skapa ett machoryssland. Han vill resa murar mot alla som inte är som han – vi vill se ett Ukraina där alla människor respekteras, där Krimtartarer, homosexuella och ryssättlingar alla får plats. Där målet är att leva sida vid sida, i Ukraina och i världen.

Ukraina behöver fred, frihet och demokrati – och från EU:s sida ska vi underlätta den utvecklingen. Därför hade det varit så bra att få ett associationsavtal tillstånd. Sällan känns nämligen Bastiatcitatet mer passande är nu – ”Om inte varor korsar gränser kommer vapen att göra det”.

I detta nu företräder utrikesminister Carl Bildt Sverige på det utrikesministerråd i Bryssel som kommer att fatta beslut om sanktioner mot personer i president Putins närhet. Åtgärder som kommer visa att EU menar allvar med att vi från och med nu har ett förändrat förhållningssätt till den Ryska Federationen och dess ledande företrädare.

Omvänt vill jag som migrationsminister vara tydlig med att jag mer än gärna ser ukrainare komma till Sverige – som handelsmän, som arbetskraftsinvandrare och som turister. För frivillig och ordnad migration skapar välstånd och samförstånd världen över och är av godo.

Men det absolut sämsta scenariot vore istället om Ukrainas medborgare drevs på flykt. Om de tvingades till den ofrivilliga migration som vi tyvärr så ofta ser prov på i vår värld. I länder som Syrien, i Somalia och i Afghanistan. Vi ser idag en konflikt som balanserar på en knivsudd. Utvecklingen i Ukraina kan gå åt rätt håll – fred, frihet och demokrati kan dra landet ur dess svåra situation. Men den kan gå åt fel håll, och leda Ukraina rakt i fördärvet.

Det är vi som står på detta torg, tillsammans med ukrainavänner runt om i världen som måste stå upp för rätt utveckling. För ett självständigt Ukraina, fritt att handla och samverka med vem de vill, och emot president Putin och hans grandiosa självbild och antidemokratiska fasoner.

Tobias Billström (M)

Migrationsminister

 

Image

Riksdagskandidat Johan Hedin (C) om Måndagsrörelsen

Johan Hedin 2a måndagen

Det är så lätt att ta friheten för given och vi har en medfödd förmåga att anpassa oss snabbt till en ny verklighet. Många av oss har nog nästan glömt hur det var i Europa och världen för inte särskilt länge sedan. Människor riskerade livet för ta den korta sträckan – och samtidigt det oändliga avståndet – mellan stadsdelar i Berlin. Det var heller inte länge sedan våra bröder och systrar på andra sidan östersjön flydde för sina liv och för att kunna leva i rimlig frihet. Det var heller inte så särskilt länge sedan öst stod mot väst, förtryck stod mot frihet och diktatur stod mot demokrati i en högst levande konflikt där förvånansvärt många svenskar hade svårt att ta ställning. Men när en aggressiv granne hotar en annan, utan respekt för moral eller rätt måste vi ta ställning.

Det krävs ett speciellt sorts underlag för att ofrihetens idéer ska kunna få fotfäste. Frihetens fiender gör klokt i att försöka övertyga folk om det inte finns något större hopp för framtiden. Den som upplever att man saknar möjligheten att i frihet skapa det liv man vill leva, har ju heller ingen större användning för friheten.

Vi lever just nu i en tid där alltför många européer känner en sådan hopplöshet. Även om vi klarat oss relativt väl i Sverige så är det ju ingen nyhet att många delar av Europa plågas av ekonomisk och politisk instabilitet. Det ena göder det andra och bereder mark för extremistiska strömningar med fallenhet för att utse syndabockar. Det har hänt förut, med ödesdigra konsekvenser som följ. Det får absolut inte hända igen.

Ekonomisk och politisk stabilitet våra viktigaste vapen mot alla typer av totalitära hot, såväl inre som yttre. En sund och långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling kommer ur ett fritt näringsliv i en fri ekonomi, om det kan ingen tvekan råda. Med ett starkt näringsliv byggs ett samhälle där alla människor kan jobba och där fler kan jobba med precis det som man brinner för, där vi får utrymme att utvecklas som människor och möjligheter att förverkliga drömmar. Det är också ett samhälle där vi har resurser till det vi kallar välfärd. Och det är också ett samhälle där vi har resurser att – den dag det behövs – försvara våra gränser.

I denna oroliga tid väcks på många håll behovet av att bygga upp muskler för att kunna försvara oss. Det är möjligt, och kanske till och med troligt, att vi kommer att behöva öka vår försvarsförmåga, givet utvecklingen i vårt närområde, men om vi nu lägger alla resurser på att skaffa oss en massa hammare, finns det en risk att vi kommer att se alla hot som spikar. Den mest grundläggande konfliktteori ger vid handen att vi måste söka kontrollera konfliktens definitioner. Att skaffa sig hundra hammare för att kunna försvara sig mot angrepp från någon som mäter sina hammare i tusental är inte nödvändigtvis den bästa strategin. Men som tur är står vi inte ensamma. Vi har många vänner runt om i världen som delar vår syn på demokrati och mänskliga rättigheter. Tillsammans bygger vi den ekonomiska styrka vi behöver genom handel och utbyte. Och som goda vänner ska vi också hjälpa varandra när det verkligen behövs.

Image

Johan Hedin
Riksdagskandidat (C)

Europaparlamentariker Christofer Fjellner (M) om Måndagsrörelsen

Image

 

När ukrainarna gick man ur huse för att protestera mot kleptokratin som höll landet i ett stadigt grepp blev jag både glad och orolig. Glad, eftersom det var så tydligt att de demonstrerade för att få tillhöra Europa, de demonstrerade för att Janukovytj vänt sig från en demokratisk och marknadsekonomisk gemenskap till förmån för en förre detta KGB-agent so…m sörjer Sovjets undergång. Orolig, därför att jag undrade hur stora protester Janukovytj skulle tolerera, och vad hans reaktion skulle bli.

Det sägs att ingenting är lika kraftfullt som en idé vars tid har kommit. Det visade demonstranterna under Euromaidan, och flera av dem fick betala med sitt liv för sin övertygelse. Det är egentligen varken högstämt eller särskilt komplicerad: Ukrainarna ska få bestämma över Ukraina. Inte Janukovytjs oligarker, inte Putin och inte någon annan. När Janukovytj flytt, hoppades jag att det betydde att striden var över. Nu kunde kraften ägnas åt att försöka bygga upp ett nytt Ukraina i väntan på nyvalet.

Men Vladimir Putin ville inte stå vid sidan av och släppa ett gyllene tillfälle att expandera sitt territorium och sina geopolitiska drömmar. Hans agerande hör till ett annat århundrade och det står helt klart att han bryter mot internationell rätt. Det ryska agerandet har solkat ner vad som var en folklig seger och skapat en ny konflikt i Europa.

Det finns inga förmildrande omständigheter, inga ursäkter eller förklaringar som duger. Ryssland måste ut ur Ukraina.

Ukrainas folk ska inte behöva lida för en stormakts fantasier. De måste orka fortsätta kämpa för demokrati, frihet och rätten att välja sin egen väg. Ukraina måste få välja Ukraina. Kan vi göra något, så kan vi ge dem vårt moraliska stöd. Därför behövs Måndagsrörelsen för ett fritt Ukraina.

Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M)

Stöd Måndagsrörelsen!

Måndagsrörelsen höjer rösten för ett självständigt och demokratiskt Ukraina. Måndagsrörelsen är politiskt obunden och demonstrationstillstånd och ljud/scen finansieras ur sex privatpersoners fickor. Därför behöver vi ert stöd för att kunna finnas på plats varje måndag!

Alla bidrag är värdefulla och går oavkortat till demonstrationstillstånd samt scen, ljud och praktiska arrangemang i anslutning till Måndagsrörelsens möten.

Avstå en kaffe eller en utelunch — hjälp oss!

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=B5WGQ8WD37XU8