Måndagsrörelsen

by mandagsrorelsen

Den sedan tidigare mycket oroande situationen i Ukraina har under de senaste dagarna brutalt eskalerat. Antalet döda och skadade demonstranter ökar ständigt och läggs till de som regimen misshandlat och arresterat. År 2014 blir människor som demonstrerar för demokratiska reformer återigen nedskjutna av polis och militär på gatorna i en europeisk huvudstad. Denna utveckling är chockerande och våldet motbjudande.

Det är idag 24 år sedan den ursprungliga Måndagsrörelsen demonstrerade för de baltiska staternas frihet. Vi måste nu åter ta ställning emot den repression som riskerar att kväsa framväxten av demokrati i Östeuropa. EU och Sveriges regering måste agera resolut mot regimen i Ukraina. Den fria världen får aldrig sluta stå upp för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.

MÅNDAGSRÖRELSEN
mandagsrorelsen@gmail.com

——————–

The previously very concerning situation in Ukraine has, during the recent days, been brutally escalated. The number of dead and wounded demonstrators are steadily rising, adding to those beaten and arrested by the regime. In the year 2014, people demonstrating for democratic reform are once again shot dead by police and armed forces on the streets of a european capital. This development is shocking, and the violence appalling.

It is now 24 years since the Monday Movement (Swe: Måndagsrörelsen) took a stand for the freedom of the baltic states. We must now once again take a stand against the repression that risks quelling the growth of democracy in Eastern Europe. The EU and the Swedish government must act resolutely against the regime in Ukraine. The free world must never stop standing up for freedom, democracy and human rights.

MÅNDAGSRÖRELSEN
mandagsrorelsen@gmail.com

Advertisements