Måndagsrörelsen

Tobias Billströms, förste vice talman i riksdagen, tal för Måndagsrörelsen på avslutningen den 27e oktober.

Kära vänner, åhörare, deltagare i Måndagsrörelsen!

Idag är det ytterligare en dag av motstånd mot det våld som övergår vårt europeiska grannland Ukraina.

En dag, då vi som talat här och gett vårt stöd på nytt samlas för att visa att den som använder vapenmakt för att påverka politiska beslut i demokratiska stater, den som tror att man kan inkorporera, dela eller inlemma andra staters territorium i sitt eget under hot om våld, den som anser – med ett forntida svenskt uttryck – att rätten, den sitter i spjutstångs ända, att sådana krafter och sådana regeringar har fel.

Som förste vice talman i Sveriges riksdag är det en ännu större förmån att få tala här och visa på den betydelse som det har att många företrädare för det svenska samhället, för politik och för andra som önskat ge Ukraina och Ukrainas folk sitt stöd har deltagit hittills i Måndagsrörelsen. Den är bred och den går genom vårt samhälle som en symbol för att frihet och frihetslängtan är ett signum för vårt land och att vi är beredda att dela med oss av denna längtan till andra som behöver det.

Ändå måste vi vara medvetna om att denna kamp som vi är mitt uppe i kommer att bli svår och utdragen.

Det förstörda Donetsk, det ödelagda Luhansk bär tillsammans med alla andra granatbeskjutna och angripna städer och byar vittnesbörd om detta.

Det lidande som övergått hundratusentals människor och som drivit dem på flykt är kanske den starkaste uppmaningen till oss alla att inte glömma. Genom mitt förra ämbete som migrationsminister mötte jag nämligen allt för ofta detta: att en utdragen flyktingsituation blir bortglömd, att den sjunker undan i människors medvetande och blir till en avlägsen företeelse.

Men det är människor som fördrivits.

Det får vi aldrig glömma. Bortom alla stora ord finns barn som mist sina fäder, mammor som mist sina barn och åldrande föräldrar som idag lever skilda av en osynlig gräns från barnbarn, släkt och vänner. Sådan är verkligheten i dagens Ukraina, idag, den 27 oktober 2014.

Uppmaningen till oss alla är därför att fortsätta att tala om detta, att berätta om övervåldet och att visa på att den makt som vill dominera och bestämma över andra folk inte skall få göra detta ostört. Långt därifrån. Tvärtom skall vi fortsätta att skicka vårt budskap med växande styrka och tydlighet till Rysslands president Putin och till hans medarbetare:

Friheten för varje folk att fritt få bestämma sin väg är inget som ni skall få åsidosätta. Friheten att självt få ta sitt öde i egna händer är något absolut, något okränkbart.

Varje dag och varje timme som ni förtrampar Ukraina genom militärmakt och genom brutalitet, skall vi finnas här för att påminna om detta.

Vi kommer inte att tystna och vi kommer inte att ge upp!

Tack för att jag fick tala här idag! Ett stort tack till Alice Hallman och hennes kollegor som kämpat med så stort engagemang!

Leve Ukrainas frihet och leve den europeiska tanken!

Tobias Billström
Förste vice talman i Sveriges riksdag, tidigare migrationsminister (M).

IMG_4276.JPG

Advertisements

Vad har hänt i Ukraina? Vecka 42.

Söndag 19e oktober

Den tyska underrättelsetjänsten BND uppger att ytterligare bevis nu finns för att det var pro-ryska separatister som sköt ner det Malaysiska flygplanet som orsakde många civila offer ifrån västliga stater, framför allt Holland.

http://www.dw.de/spiegel-review-finds-rebels-shot-down-mh17-in-ukraine/a-18006712

Lördag 18e oktober

Ryssland och Ukraina har nått en preliminär överenskommelse kring ett gas-avtal och har också meddelat att de kommer att använda drönare för att övervaka vad som sker i östra Ukraina.

http://www.reuters.com/article/2014/10/18/us-ukraine-crisis-gas-idUSKCN0I70Q820141018

http://www.bloomberg.com/news/2014-10-18/eu-struggles-to-sustain-ukraine-truce-amid-putin-demands.html

Fredag 17e oktober

Ryssland och Ukraina når vissa ramöverenskommelser i det nya gas-avtalet som ska tecknas mellan länderna. Samtidigt trycker väst på Ryssland för att göra mer och hårdare trappa ner kriget i östra Ukraina.

http://www.reuters.com/article/2014/10/17/us-ukraine-crisis-meeting-idUSKCN0I52YO20141017

Torsdag 16e oktober

Under ett statsbesök i Serbien meddelade Rysslands presiden Putin att Ryssland kan komma att tvingas minska andelen gas till Ukraina. Detta med den samma andel som Ukraina stjäl ifrån andras leveranser enligt Putin.

http://www.cnbc.com/id/102078856#.

Onsdag 15e oktober

Putin hotar att USAs inblandning i Ukraina kan leda till nukleär instabilitet. Putin anser också att USA utövar utpressning mot den ryska staten på grund av sanktioner och villkor över Ukraina.

http://www.themoscowtimes.com/news/article/putin-warns-u-s-spat-over-ukraine-could-threaten-nuclear-stability/509520.html

Tisdag 14e oktober

USAs utrikesminister John Kerry möter sin ryska motsvarighet i Paris och diskuterar Ukrainafrågan. För att sanktionerna måste lyftas ska de ryska krafterna lämna territoriet, släppa eventuella fångar och gisslan.

http://www.dw.de/russian-troops-withdraw-from-ukrainian-border-as-kerry-lavrov-meet-in-paris/a-17996343

Måndag 13e oktober

Gasleveranserna till Ukraina har avstannat och Ryssland kräver förtidsbetalning, detta vägrar Ukraina ställa upp på som vill se gasleveranserna igång igen innan man betalar någonting.

http://en.ria.ru/world/20141013/194034279/Ukraine-Refuses-to-Pre-Pay-for-Russian-Gas-Energy-Minister.html

Vad har hänt i Ukraina? Vecka 41.

Söndag 12e oktober

Ukrainas president Poroshenko accepterar den hårt kritiserade försvarsministerns avskedsansökan efter 4 månader på sin post. En ny kandidat lanseras på måndag.

http://uk.reuters.com/article/2014/10/12/uk-ukraine-crisis-defence-idUKKCN0I10O620141012

Lördag 11e oktober

Rysslands president Putin och Ukrainas president Poroshenko träffas i Milan för att diskutera gasleveranserna som är en ständig diskussion. Poroshenko hävdar att en lösning verkar vara nära som båda parter kan enas om.

http://en.itar-tass.com/world/753921

Fredag 10e oktober

Den svaga vapenvilan lider ännu fler prövningar, Ukrainska militärposteringar har enligt uppgift blivit utsatta för upp till 35 attacker denna dag.

http://www.bloomberg.com/news/2014-10-09/ukraine-sees-shelling-worsen-as-merkel-says-truce-not-met.html

Torsdag 9e oktober

President Poroshenko skriver under en lag som gör det möjligt att rensa staten på korrupta tjänstemän och politiker. Denna lag är ett steg närmare mot den europeiska gemenskapen enligt presidentstaben.

http://www.president.gov.ua/en/news/31363.html

Onsdag 8e oktober

FN beräknar att 331 personer har dött efter att vapenvilat initierats mellan de pro-ryska separatisterna och Ukrainska styrkorna

http://www.nytimes.com/2014/10/09/world/europe/at-least-331-have-been-killed-in-ukraine-since-start-of-cease-fire-un-reports.html?_r=0

Måndag 6e oktober

OSSE planerar att sätta in två drönare för att övervaka situationen i östra Ukraina.

http://en.interfax.com.ua/news/general/227128.html

Gunnar Hökmark om Måndagsrörelsen

I Europa pågår ett krig just nu. Konventionella förband har rullat över gränserna i ett europeiskt land som ett led i en beslutad aggression och för att ockupera samt annektera delar av detta lands territorium och underminera dess politiska ledning.

Det faktum att många politiker väjer att inte kalla det för krig gör det inte mindre allvarligt. Ett krig är ett krig och hotar freden långt bortom där kriget förs. Det är också ett hot mot demokratin och fredlig samvaro liksom mot den europeiska säkerhetsordning som vi kommit att ta för självklar.

Ryssland destabiliserar inte Ukraina utan man för krig i landet. Man gör det genom ombud, genom soldater som i strid med krigslagarna uppträder utan nationalitetsbeckningar och man gör det öppet. Man har mobiliserat mycket omfattande militära förband kring gränsen mot Ukraina för att visa att man menar allvar och regimen har också sagt att man skulle kunna invadera andra länder.

Ryssland har också invaderat andra länder. Georgien invaderades med brutalt militärt våld 2008, under föregivande att man skyddade ryska etniska intressen. I Armenien har man trupp som syftar till att hålla den politiska ledningen lojal mot Moskva. I Moldavien har man en så kallad insats för freden som syftar till att hålla Transnistrien utanför den demokratiska maktens räckvidd.

I alla dessa länder och i andra agerar man för att destabilisera regimer och demokratin. Man gör det genom hot och man gär det genom handling i form av handelsbojkotter och ekonomisk krigföring, genom energipolitiken, genom militär närvaro i landet eller vid dess gränser och genom att bedriva krig. Regimen Putin vill gärna inför andra visa att man inte bara är beredd att använda militärt våld utan också att man gör det.

Det krig som nu pågår i Ukraina styrs från Kreml som ett led i maktpolitiken, liksom påtryckningspolitiken i övrigt. Den syftar inte till att möta några hot mot Ryssland utan till att genom hot mot andra visa att man bör respektera och följa Moskvas vilja.

De hot som Moskva ser i sin omvärld handlar inte om hot mot Ryssland utan mot de maktstrukturer som är en förutsättning för regimen Putins fortsatta maktutövning. I det perspektivet blir nationers fria val och demokratiska utveckling ett hot mot var och en som vill styra genom dold maktutövning.

Putin försöker sänka ner en väv av hot, korruption, påtryckningar, hot och militär överlägsenhet förenad med en visad vilja att genomföra krig för att på det viset förändra den politiska logiken i sina grannländer.

Den första försvarslinjen mot denna utveckling handlar om att avslöja den, att klargöra att det inte är acceptabelt eller förenligt med internationell rätt att ett land försöker bestämma över andra länders framtid, att det är Ryssland som bär ansvaret för sin egen isolering och sina krig, att omvärlden står enad för demokrati och frihet.

Det är genom att stå upp för demokratins och fria samhällens logik, för människors rätt och för suveräna länders rätt som vi värnar friheten. Och så värnar vi också freden. Allting annat leder till att kriget fortsätter och delar Ukraina, att hoten utvecklas mot fler, det militära våldet används mer och att europeisk fred och frihet hotas.

Precis så allvarligt är det och precis så viktigt är det att vi ses på måndag på Norrmalmstorg kl 12. Alltid klockan 12. Det är frihetens timme.

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna Europaparlamentet

Gunnar Hökmark startade Måndagsrörelsen till stöd för balterna tillsammans med Peeter Luksep, Andres Küng och Håkan Holmberg. Från mars 1990 tills de baltiska staterna i september 1991 fick sin självständighet och frihet genomfördes 79 måndagsmöten på Norrmalmstorg.

Vad har hänt i Ukraina? Vecka 40.

Söndag 3e oktober

Norska Statiol ska börja sälja gas till Ukraina. Detta rör sig om små volymer och ett kortsiktigt avtal. Dock är Statoil också det andra största företaget inom gasmarknaden i Europa efter ryska Gazprom.

http://www.reuters.com/article/2014/10/03/ukraine-crisis-statoil-idUSL6N0RY2UC20141003

Lördag 2a oktober

En av Röda Korsets medarbetare från Schweiz har dött i bombningarna av staden Donetsk. Något organisationen understryker är brott mot internationella humanitära lagar. Samtidigt beskyller Ukraina och de ryska separatisterna varandra för beskjutningar av de civila områdena i östra Ukraina.

http://www.reuters.com/article/2014/10/02/us-ukraine-crisis-redcross-idUSKCN0HR23N20141002

Fredag 1a oktober

I sitt första tal som NATO-chef talade Jens Stoltenberg, tidigare norsk statsminister, om att Ryssland fortsatt agerar aggressivt och destabiliserar Ukraina. Kritiken var hård mot Ryssland men samtidigt underströks förhoppningar om att Ryssland skulle avbryta vad som nu sker och återgå till den internationella ordningen.

http://www.rferl.org/content/norway-stoltenberg-takes-over-as-nato-chief/26614927.html

Torsdag 30e september

Fortsatta stridigheter kring Donetsk flygplats efter att pro-ryska separatister har attackerat de Ukrainska soldaterna som är posterade på platsen. Detta sker bland annat med tungt ryskt artilleri.

http://www.bbc.com/news/world-europe-29424766

Onsdag 29e september

Vapenvilan utsätts åter igen för påtryckningar när nio Ukrainska soldater och fyra civila dödas i närheten av Donetsk flygplats. Det var också många skadade vilket skapar frustration och politiska svårigheter. Samtidigt hävdar Ukrainsk militär på plats att de har mött ryska officerare och diskuterat tillbakadraganden med, något som förnekas av Moskva.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11128255/Ukraine-crisis-ceasefire-in-danger-of-collapse-as-13-killed.html

Tisdag 28e september

Det påbörjade tillbakadragandet har nu börjat ske enligt olika uppgifter. Dock pågår fortsatta stridigheter mellan olika grupperingar i öst. Dessa kan vara såväl Ukrainsk militär, separatister eller lokalt formade styrkor som strider för Ukraina.

http://news.yahoo.com/ukraine-pro-russia-rebels-eye-troop-pullback-111911866.html

Måndag 27e september

Rysslands utrikesminister Lavrov talar i FNs generalförsamling och benämner västs politiska hållning som hycklande. Lavrov hävdar också att väst försöker måla upp Ryssland på ett Sovjetiskt manér och att väst måste inse att det är endast en vanföreställning.

http://www.nytimes.com/2014/09/28/world/russian-diplomats-speech-depicts-the-west-as-hypocritical.html?_r=0

Vad har hänt i Ukraina? Vecka 39.

Söndag 26e september

EU föreslår en överenskommelse med Ryssland för att få till stånd en säkrad energiåtkomst under de kommande vinternmånaderna. En eventuell utebliven gasleverans för Ukraina skulle innebära katastrof för landet och dess medborgare under vintern.

http://www.washingtonpost.com/world/europe/russia-ukraine-in-eu-brokered-talks-on-gas/2014/09/26/fdfcba64-454c-11e4-8042-aaff1640082e_story.html

Lördag 25e september

Ukrainas president Poroshenko siktar på att bli EU-medlem till 2020 och framhäver i ett tal att vägen dit inte går att vandra fram utan måste springas. Detta innefattar därmed tunga ekonomiska och sociala reformer för att nå målet.

http://www.nytimes.com/2014/09/26/world/europe/petro-poroshenko-ukraine-eu.html

Fredag 24e september

I ett tal för FN så meddelade USA:s president Barack Obama att Ryssland med sitt aggressiva beteende förändrat de gällande reglerna i internationella relationer. Obama underströk också att sanktionerna kommer att lyftas om Ryssland återvänder till den post-sovjetiska hållningen, vilket också lär glädja det ryska folket.

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/24/remarks-president-obama-address-united-nations-general-assembly

Torsdag 23e september

Tillbakadragandet av trupper ifrån frontlinjen till de avtalade buffertzonerna av både pro-ryska separatister och Ukrainsk militär ska idag har påbörjats enligt Al-Jazeera.

http://www.aljazeera.com/news/europe/2014/09/ukraine-army-rebels-pull-back-from-east-201492215206166317.html

Onsdag 22a september

En video har släppts av ryska separatister där en Amerikan hävdas strida för dem. Han säger i videon att han är där för att slåss för ett fritt och oberoende New Russia. Personen i filmen verkar dock inte vara fullt införstådd i vad som sker i regionen.

http://abcnews.go.com/blogs/headlines/2014/09/american-fighting-with-ukraine-rebels-urges-others-to-join-him/

Tisdag 21a september

I Moskva sker en anti-krigsdemonstration till stöd för Ukraina där omkring 26 000 människor antas ha deltagit enligt en organisation som brukar mäta deltagare. Den officiella siffran ifrån polisen är 5 000 personer och arrangörerna själva uppskattade det till 100 000 personer.

http://www.nytimes.com/2014/09/22/world/europe/russians-protest-putins-stance-on-ukraine.html

Måndag 20e september

NATO:s huvudgeneral Breedlove säger att efter de nya förhandlingarna i Minsk är han hoppfull men påpekar att vapenvilan ännu bara finns till namnet och att beskjutningar mellan Ukrainsk militär och separatister fortfarande pågår i östra delarna av Ukraina.

http://www.bbc.com/news/world-europe-29299092

Vad har hänt i Ukraina? Vecka 38.

Söndag 19e september

I Minsk genomförs ytterligare samtal gällande kriget som pågår i östra Ukraina mellan separatister, Ukraina, Ryssland och OSSE.

http://www.rferl.org/content/ukraine-talks-start-minsk/26595904.html

Lördag 18e september

Den Ukrainska presidenten talar i USA:s kongress och ber om hjälp med bland annat krigsmateriel för att kunna understödja trupperna i östra Ukraina.

http://www.president.gov.ua/en/news/31252.html

Fredag 17e september

Det Ukrainska parlamentet antar en screening-lag som ska användas för att kontrollera korruption. Över en miljon tjänstemän ska genomgå denna screening för att kontrolleras om korruption har skett.

http://www.bbc.com/news/world-europe-29239447

Torsdag 16e september

Ukraina raticifierar associationsavtalet med EU och detta har passerat igenom Verkhovna Rada, det Ukrainska parlamentet med 355 röster av 450.

http://online.wsj.com/articles/ukraine-offers-special-status-to-rebellious-east-1410861681

Onsdag 15e september

En fredsbevarande övning hålls i västra Ukraina där USA deltar med 1300 personer varav 200 är militärer.

http://www.voanews.com/content/us-to-lead-peacekeeping-exercises-in-ukraine/2449857.html

Tisdag 14e september

Vissa ifrån partiet “Party of Regions” medlemmar, det parti som Yanokovych kom ifrån funderar på att bojkotta valet som ska ske 26 oktober på grund av de fortsatta stridigheterna.

http://en.itar-tass.com/world/749497

Måndag 13e september

Ännu en humanitär konvoj skickas in till Ukraina utan att Ukrainsk gränskontroll har gått igenom försändelsen.

http://www.osce.org/om/123529

Fredrik Kronbergs tal för Måndagsrörelsen den 6e oktober.

En mobbare letar efter sitt offer. En klasskamrat – en pojke som han kontrollerat länge men som nu fått vänner i en skola han inte går i – vänner som behandlar honom juste och delar godis de har lika. Han hotas inte och skämten är inte avsedda att göra honom lessen utan han kan hänga med i skrattet. Och han får ha sina saker ifred – de respekterar hans äganderätt. Pojken går med de nya vännerna på bio och hoppas bli hembjuden till dem så småningom.
Han förstår snart att undervisningen i den andra skolan är mycket bättre och skolmaten och idrottsplatsen. Och inte minst har de ett skolråd där eleverna har inflytande och kan påverka sin situation. I den skola han går i ses önskemål om utveckling och förändring som uppstudsighet ja nästan som terrorism. Och kommer man med synpunkter i alla fall så hamnar man i skamvrån med dumstrut på huvudet.

Pojken vill byta skola men då finns det massor med hinder för detta. Mobbarens pappa är skolans rektor och han vill inte ha förändringar. ”En annan skola? Dumheter vår skola är mycket bättre! Och mobbning ja de är den där andra skolans elever som håller på med det. Och du har dragit hit dem och se vilket elände du själv har drabbats av. Du stannar i den här skolan, punkt slut.
Pojken bestämmer sig att fråga sina föräldrar om skolbyte och de hör då av sig till rektorn. Samma dag när skolan slutar och pojken är på väg hem dyker mobbaren upp och drar in honom i ett buskage. Mobbaren slår till pojken och säger: ”Sluta med dom där idéerna! Om du fortsätter kommer du att råka illa ut. Och nu tar jag din plånbok som en första varning. Jag kommer också att tipsa polisen att dina nya kompisar tagit plånboken och gett dig blåmärket. Och jag kommer att fixa några vittnen som intygar detta”.

Och då säger ni att så här går det väl inte till i skolan. Kanske inte – men i Rysslands agerande mot Ukraina gör det det. Ryssland angriper Ukraina ekonomiskt och militärt med egna trupper och legosoldater för att Ukraina inte ska bli en del av det fria Europa. Och så förnekar man detta. Med den ryska regimen måste man då göra som man gör med mobbare. Man måste få dem att sluta! Annars fortsätter de överallt där de identifierar en svaghet. Kan dom stoppas?

Ja om Europa och USA kan bringas att förstå att det inte går att fortsätta affärerna nästan som vanligt. Det är inte efterkallakriget-Ryssland som man har att göra med – det är en stat med politiskt kontrollerade affärer vars syfte det är att konsolidera makten. Västvärlden måste skapa beredskap för effektiva sanktioner som slår snabbt och hårt mot den ryska ekonomin. Beredskapen behövs – för dessa sanktioner kommer att slå även mot väst – direkt och genom ryska motåtgärder.
Vad som måste ingå i beredskapen är åtgärder för att klara sig utan rysk gas för en längre period.
Det är viktigt att beredskapen är transparent och trovärdig så att den ryska regimen tror på den. Genomförs detta tror jag faktiskt att den ryska regimen backar. För i slutändan styrs den ryska regimen av pengar – regimen själv och de som står bakom den.

För detta krävs av västs demokratiskt valda ledare att de gör klart för sina medborgare att åtgärderna är absolut nödvändiga för Europas – och i längden den egna nationens – säkerhet. En oerhört tuff uppgift – jag vet!
Men om man inte klarar av detta kommer den ryska regimens aptit att växa och hot – och verkställda hot – bli allt fler. Till slut kan vi hamna i en situation där bara militärt våld återstår.

Under förra seklet startades ett sexårigt världskrig för att ingen stoppade Hitler. Vi får inte hamna där igen!

A story from a Crimean girl

What has happened to us since the March change? What has changed and to what common denominator did Crimea come? I think that our region will not forget the day when «they» came. It happened early in the morning, 3 AM, when the hum of steel war machines procession were moving through the streets made us breathe discontinuously.

I can not and I won’t not speak for all people and their emotions. All that I know is an opinion and feelings of my family and all of our friends. It was the second time in my life when the real fear settled in the heart. Who are these people? Why are they here? And the most important question: What have we done and what are they going to do? We had no enemies and wealth also, and, consequently, nothing to fight for or against.

We had nobody to be protected from. We have never been oppressed. The whole Crimean palette of nationalities always coexisted peacefully and there were no conflict among them. Crimea has always been the multinational peninsula. And we lived in peace and consent. Yes, the average citizen was not
extremely rich or prosperitive, yes, there were some difficulties, but we still had some features of post-soviet-union territory and, perhaps that was the main reason of proceedings.

Crimea has always been a bright and cozy harbor, to where you can get away from the hustle and bustle of the capital. It was light, sunny, breathing and vibrant place. But all the colorful metaphors changed directly on the opposite “that night”.

It was first time in life when we were so scared to go out to the streets in the home city. Who said that it is safe when armed men from another country are standing at every corner of the city? Contrariwise, it is direct evidence that things are going not pretty good. And looked like the question and the answer were obvious, but there were no strength and bravery to voice it.

Sometimes we were scared to raise eyes to the guests in uniform. What if they can read a hint of disagreement or protest? I had a feeling…that even thoughts are forbidden. The whole city was cordoned off, streets were closed, we had no possibilities to use the usual routes, there were no people and luminous windows on the streets. Actually, it had more common with Detroit, but not with sunny and southern Crimea.

We have a traditional mother’s and women’s day on 8th of March.This day is really special in Ukraine and Russia. Crowds of men of all ages rush through the streets of cities with armfuls of flowers and tons of candies at this time usually. But our March was black. For sure, it was black and bloody in whole country, but now I am just trying to describe the Crimean atmosphere. Neither the general happiness, no flowers, no smiles passersby or couples, sitting at a cozy table at a café.

Cold. Dark streets. People divided into two halves: those who overjoyed and those who did not perceive the guests who came as liberators. I never thought that it possible the 21st century. We remember the noise of army planes late at night, shacking furniture and windows, we remember explosions (as it turned out some kind of gas balloons and stun grenades appeared in our inner yards), we remember all those terrible stories about Don Cossacks, but the internet blog is not for it.

Perhaps somebody just wanted to scare us and made to sit silently than water and below the grass.

The results of the world famous Crimean referendum were published three days before it happened. The city became filled with slogans about “Crimean returning to the home harbor”, the Ukrainian TV channels and radio were cut, even the light was turned off and the water began to break up. Some families and friends began to drift apart.

Individual cases are endless to count, but it is out of sense to describe all of them. One word: Crimea lost its atmosphere of lightness, ease and happiness. And with these traits jazz festivals and tourists left us. By the way, it was one of the main sources of income for residents.

The supermarket and pharmacies’ shelves became empty, it was impossible to buy basic medicines, shopping malls closed, prices rose in several times. Russian banks entered Crimea, Ukrainian went away at the same time.

After a month vacation in the sunny Europe, where people believe in a future and perspectives, and feel no fear for their lives it was incredibly difficult to come back home. Now it’s a place where your word can be regarded as EXTREMISM , where anyone who disagrees with the opinion of the masses – a potential extremist and unreliable resident.

People are afraid to speak, afraid to express their opinion, they are afraid to be different.

Today the Ukrainian goods and products passing to the Crimea is very limited. And the “new owners” are in no hurry to develop the newly acquired region. One of the largest Ukrainian banks freezed the accounts of Crimeans because of the registration. People still did not receive monetary compensation. Customs appeared on the border between Crimea and Ukraine today. I think it makes no sense to explain what it entails, just: limitation of the business and additional price growing.

Rereading this pretty plain text I understood I gave no sharp emotion, but perhaps it can truly explain the total Crimean atmosphere-continuous sluggish depression, enforced silence, the absence of movement. This article is not for entertaining or amazed sighs, just to see and feel true.

One can only hope and believe that this sunny, charming and incredibly beautiful region will not become depressed raw materials appendage. But today Crimea has become a place where we do not want to go back, where we do not want to take friends, a place that after moral violence has lost its charm and warmth.

“New government” fed people with promises about new better life, about renewing the environment, about new places for working, about incomes and totally better life conditions. But the number of beggars increased, nobody takes care about our environment, people cant find jobs, because their previous organizations shut down and etc. Simferopol airport has always had an international status.

Yes, due to the fact that peninsula is a small region there were no big amount and diversity of flights, but still. Today we have flights only to Moskow and St. Petersburg. That’s mean that if we were able to fly from Simferopol to Jerusalem for 1,5 hours , than today we’ll have to make a specific detour: Simferopol-St.Petersburg-Jerusalem. Guys, just take a map and compare the destinations.

I will not raise the topic about Crimean boys who appeared in new government’s hands because of the fact that they dared to disagree with the new regime. For personal reasons.

And more. Today we live under the new laws. And these laws ordered to keep quiet even in social networks. People who put “Like” or repost any kind of “suspicious”, “undesirable” or “shady” information can be interpreted by government officials as extremists (it’s a buzzword today) and can get a prison term. “The State Duma has finally approved a bill that introduced prison sentences for public calls to extremism through the Internet, as well as the financing of extremist activity. For extremism on the web you can now go to jail for five years, for the financial support to extremists court has the right to punish six years in prison, according to ITAR-TASS. The reason for the criminal article may be repost or Like provocative records on the Internet.

As the result of the transition period from Ukrainian laws to Russian and of expectations for some kind of “go-ahead” or “start” sign people lost their jobs in private enterprises, medium-sized business organizations and some other Ukrainian institutions who had to shut down their work because of “changes”. Using these conditions the smartest Russian businessmen flooded peninsula and began opening their organizations, bringing their goods, hiring their people. It pretty interesting : are they going to earn on Crimean who have lost their jobs or retirees and small percentage of civil and government workers?

I addition to previous text I would like to write several words about reasons for which some certain percentage of the population is happy. Well, pensioners and civil workers payments were recounted into Russian level, and for sure, its definitely higher than Ukrainian. Today they are happy. The figure certainly changed in several times. The only question that prices and currency rate grow every day.

And as far as I can see the results can be the same. But in other estimates and bills. Nobody wish evil to anybody in this text because of politics, people are all the same – they all want to live comfortably, safe and contentedly. But where is the logic…? And yes, Crimean can get a medical incurrence we never had in Ukraine.

We have never been a kind of rich region. But we were free. And whether it makes sense to change the most important and most valuable thing in life to some minor payments to pensioners? I don’t think people died for fact that today 20% of the population can buy 2kg of meat more …

I would like to wish everyone to have a peaceful sky above your heads, guys. Let no man in the world fall or die for someone’s plans and ambitions. Life goes on. Let’s hope for the best! Or at least hope. Peace to everyone. Thank you.

Editors note: out of concern for family and friends still in Crimea, the author will remain anonymous.

Then and now, we and them

“They”
We slowly begin to change our relationship with government. Till recent time there was only “we” and “they”. For many years the government of Ukraine was a symbol of corruption and oppression. The majority of Ukrainians didn’t identify themself with the state. Because Ukrainians felt like they served just as a resource for the state, nothing more. Government actions, new laws, innovations in almost one hundred percent of the cases were perceived negatively or at least suspicious by the society. It would be wrong to state that the situation has changed. It will be a long road until civilian organizations begin to control the actions of officials, until all branches of power would be separated and would control each other. But at least we understood that we could effect the actions of government if we are together. “We” could effect “them”. At least many of us for the first time in many years, really begin to listen to what the president says. It not just because it cost us lives of our people, but because our President finally has something to say.

“We”
The first thing worth mentioning, when describing the features of the crisis in Ukraine is that Ukrainians have high resistance to crisis. For many years, the word life and the word crisis were synonymous for many of Ukrainians. Of course we are talking exclusively about the economic crisis, but anyway the stable development was just a dream for the people. Therefore, a new milestone in the history of Ukraine was perceived not as the emergence of the crisis, but rather the evolution of the former. We used to survive in daily changes. But if recently every man fought for himself, then now society began to cooperate. In other words, we “make friends against a common enemy.”
Now I often recall the words of the Strugatsky brothers “in our case there is no half-friends. A half-friend is always a half-enemy.” Recently many of us have lost their friends, some died in the fighting, but we lost the others because of disagreements. Crisis, “Maidan”, the war had acted as a litmus for our society, our relationships with each other. It became obvious who will give a helping hand in a difficult situation, and who won’t. Now the man’s response to the question “what is your attitude and your role in this situation,” says about a man more than a hundred of other his words.
We have lost friends …. we have found friends. Among those who supported and helped and stood next to us, and still stands.